Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / Povrch krasu

Vyloučení dopravy ze žlebů v Mor. krasu - příklad praktického problému řešeného ochranou přírody

Státní ochrana přírody musí řešit stále častější střety zájmů mezi požadavky ochrany přírody a rostoucím tlakem moderní společnosti na využívání konkrétní krajiny. Příkladem může být řešení dopravních problémů v severní části Moravského krasu, v úze... (číst dále)

17.12.2013, 13:02, 1 obrázek


obrázek 335

Lanovka mezi Punkevními jeskyněmi a propastí Macocha

     

Zobrazit příspěvek a všechny obrázky...

Vápenictví v Moravském krasu

Moravský kras je jednou z tradičních oblastí výroby vápna, které se zde pálilo již od středověku. Nejstarší pece, pocházející z poloviny 13. století, jsou doloženy z několika míst (předpolí lomu u Mokré, hrad Obřany poblíž Brna, hrad Holštejn na sev... (číst dále)

19.11.2013, 10:36, 3 obrázky


obrázek 321

Vápenka Na Bradinách

obrázek 320

Vápenka Velká Dohoda v k. ú. Lipovec

obrázek 319

Vápenka Malá Dohoda v k. ú. Holštejn

 

Zobrazit příspěvek a všechny obrázky...

Podivuhodný kras Velkého Kosíře na Hané

Velký Kosíř je nejjižnějším výběžkem Zábřežské vrchoviny. Leží jihozápadně od Olomouce. Přestože je vysoký pouhých 492 metrů, v severní části Hané tvoří významnou krajinnou dominantu. Na jeho větší části se rozkládá stejnojmenný přírodní park. Od ro... (číst dále)

17.10.2013, 13:11, 6 obrázků


obrázek 306

Velký Kosíř na jaře

obrázek 305

Velký Kosíř na podzim

obrázek 304

Tzv. Vápenice se stopami drobné povrchové těžby vápence

obrázek 300

Státní lom

Zobrazit příspěvek a všechny obrázky...