Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / Kam se podívat / Dostupnost vybraných krasových a pseudokrasových oblastí z Ústí nad Orlicí

Dostupnost vybraných krasových a pseudokrasových oblastí z Ústí nad Orlicí

V rámci projektu Kras a pseudokras jsme uskutečnili se studenty Gymnázia Ústí nad Orlicí řadu exkurzí, což nám umožnilo „otestovat“ dostupnost zajímavých krasových či pseudokrasových území od naší školy. Níže uvedené informace mohou být užitečné pro učitele z ostatních škol v regionu při plánování a přípravě konkrétních exkurzí s jejich žáky či studenty.

Český kras

Cesta z Ústí nad Orlicí do Berouna, který je východištěm do Českého krasu, trvá vlastním autobusem po trase Ústí nad Orlicí, Choceň, Hradec Králové, Praha a Beroun cca 3 a půl hodiny. Počítejte s možným zdržením v koloně na dálnici při průjezdu Prahou (na tzv. Jižní spojce).

Uskutečnění exkurze do Českého krasu z Ústí nad Orlicí jako jednodenní je sice možné, ale není to příliš vhodné vzhledem k velké vzdálenosti a ztrátě času přejezdem. Návštěva Českého krasu se jeví vhodnější jako dvoudenní (např. ve spojení se školním výletem).

Moravský kras

Cesta z Ústí nad Orlicí do Blanska, které je východištěm do Moravského krasu, trvá vlastním autobusem po trase Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Svitavy, Letovice, Černá Hora a Blansko asi hodinu a půl. Při cestě do severní části Moravského krasu (Sloup, Holštejn, Ostrov u Macochy) je možné se Blansku vyhnout a jet buď přes Boskovice do Sloupu, nebo přes Černou Horu a Rájec-Jestřebí do Sloupu. Při cestě do střední a jižní části Moravského krasu (Rudice, Křtiny, Ochoz u Brna) je třeba počítat s prodloužením cesty asi o půl hodiny. Do Moravského krasu lze bez problémů realizovat z Ústí nad Orlicí jednodenní exkurze. Jako vhodné se jeví zaměřit takovou exkurzi vždy na určitou část Moravského krasu (sever, střed, jih).

Jeskyně Na Pomezí a Na Špičáku (okolí Jeseníku)

Cesta z Ústí nad Orlicí přes Letohrad, Mladkov, Králíky a Hanušovice k jeskyním Na Pomezí trvá vlastním autobusem necelé dvě hodiny. Následující přejezd přes Jeseník do Písečné poblíž jeskyní Na Špičáku trvá cca půl hodiny. K jeskyním Na Špičáku však nelze přijet autobusem (příjezd jen pro osobní automobily). Počítejte proto s časovou rezervou na pěší přesun cca 1 km z Písečné.

Exkurzi k jeskyním Na Pomezí a na Špičáku lze z Ústí nad Orlicí lze uskutečnit jako jednodenní.

Adršpašsko-teplické skály

Cesta z Ústí nad Orlicí přes Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Dobrušku do Teplic nad Metují trvá vlastním autobusem cca 2 hodiny. Autobus vás může dovézt až ke vstupu do Teplických skal, nemůže tam však parkovat na parkovišti (placené parkoviště jen pro automobily). Po vystoupení ho však můžete poslat na placené parkoviště do Adršpachu (poblíž vstupu do skalního města). Pokud projdete Vlčí roklí mezi Teplickými a Adršpašskými skalami, můžete absolvovat obě skalní města a dojít k autobusu až do Adršpachu. Exkurzi lze z Ústí nad Orlicí uskutečnit jako jednodenní, vzhledem k možnosti návštěvy dalších míst může být také spojena např. se školním výletem a uskutečněna jako vícedenní.

Broumovské stěny

Cesta vlastním autobusem z Ústí nad Orlicí přes Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Dobrušku, Polici nad Metují a Suchý Důl do Slavného (parkoviště) trvá z Ústí nad Orlicí cca hodinu a půl. Ze Slavného lze přejít na Hvězdu a pak Kovářovou roklí do Hlavňova, kde může čekat autobus (u autobusové zastávky při odbočce na Hvězdu).

Exkurze je vhodná jako jednodenní a lze ji spojit ještě s návštěvou Ostaše.

Toulovcovy maštale

Cesta z Ústí nad Orlicí přes Litomyšl do Jarošova, který je jedním z východišť do Toulovcových maštalí, trvá vlastním autobusem cca hodinu. Autobus může parkovat v Jarošově na návsi. Exkurze do Toulovcových maštalí je jednodenní a není náročná, proto je vhodná i pro menší děti (včetně dětí předškolního věku).

Javoříčské a Mladečské jeskyně

Cesta z Ústí nad Orlicí přes Českou Třebovou, Svitavy, Moravskou Třebovou, Městečko Trnávku a Bouzov do Javoříčka trvá vlastním autobusem necelé dvě hodiny (počítejte s rezervou na pěší přesun z parkoviště ke vstupu do Javoříčských jeskyní cca 20 minut chůze do kopce).

Přejezd z Javoříčka do Mladče přes Lukou, Slavětín a Měrotín trvá cca půl hodiny (z parkoviště je třeba se přesunout pěšky ke vstupu do Mladečských jeskyní, přesun trvá cca 15 minut).

Návrat autobusem z Mladče přes Mohelnici, Moravskou Třebovou, Svitavy a Českou Třebovou do Ústí nad Orlicí zabere přibližně hodinu a půl.

Exkurzi do Javoříčských a Mladečských jeskyní lze z Ústí nad Orlicí uskutečnit jako jednodenní.

Hranický kras a Zbrašovské aragonitové jeskyně

Cesta z Ústí nad Orlicí přes Českou Třebovou, Svitavy, Moravskou Třebovou, Mohelnici, Olomouc a Hranice na Moravě do Teplic nad Bečvou trvá přibližně 2 a půl hodiny. Parkoviště pro autobusy se nachází u železniční zastávky Teplice nad Bečvou (na konci Teplic při výjezdu směrem na Valašské Meziříčí a Vsetín). Pěší přesun k jeskyním na druhý břeh Bečvy trvá cca 20 minut.

Návštěvu Zbrašovských aragonitových jeskyní je vhodné spojit s vycházkou k nedaleké Hranické propasti. K propasti vede značená turistická cesta od výše uvedené železniční zastávky. Pěší přesun k propasti, prohlídka jejího okolí a návrat na parkoviště trvá cca 1 až 2 hodiny.

Při zpáteční cestě z Teplic nad Bečvou je možné udělat krátkou zastávku v Mladči (cestou mezi Olomoucí a Mohelnicí), kde lze zaparkovat na parkovišti určeném pro Mladečské jeskyně (odbočka z rychlostní silnice R 35). Zde je možné se vydat asi na hodinovou vycházku na Třesín k jeskyni Podkově a zpět (viz též exkurze Javoříčské a Mladečské jeskyně). Exkurze do Hranického krasu je vzhledem k dlouhému přejezdu vhodná spíše pro vybranou skupinu studentů vyšších ročníků.

Pálava (Pavlovské vrchy)

Tuto exkurzi jsme vzhledem k relativně velké vzdálenosti Pálavy nerealizovali (ani neplánovali). Je vhodná pouze jako vícedenní, např. ve spojení se školním výletem. Je vhodné ji spojit s návštěvou jeskyní na Turoldu.

Králický Sněžník (krasové jevy)

Exkurzi lze z Ústí nad Orlicí uskutečnit veřejnou dopravou (kombinace vlaku a autobusu) s nástupištěm v Dolní Moravě. Vzhledem k malé atraktivnosti je vhodná jen pro vybrané zájemce o biologii a geografii z řad studentů vyšších ročníků. Exkurzi je možné spojit s výstupem na vrchol Králického Sněžníku, pak se však jedná o fyzicky náročnou celodenní túru.

Exkurze do dalších krasových a pseudokrasových oblastí České republiky jsme neuskutečnili (ani neplánovali) vzhledem k jejich vzdálenosti a obtížné dostupnosti od naší školy. Školy v jiných regionech však mohou k výuce využít další jim blízká krasová či pseudokrasová území a veřejnosti přístupné jeskyně. K využití se takto nabízí např. Český ráj, Kokořínsko, České Švýcarsko a Labské pískovce, z přístupných jeskyní např. Chýnovská jeskyně u Tábora či Bozkovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší.

Informace o časové náročnosti prohlídky jednotlivých veřejnosti přístupných jeskyní naleznete na webových stránkách Správy jeskyní ČR (www.caves.cz), kde najdete též cenu vstupného.

Hynek Skořepa

18.9.2013, 14:11