Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / Výstupy projektu / Využití Atlasu České rep. ve výuce zeměpisu v rámci projektu Kras a pseudokras (praktické úkoly)

Využití Atlasu České rep. ve výuce zeměpisu v rámci projektu Kras a pseudokras (praktické úkoly)

Obecně zeměpisná mapa – strana 6

Vyhledej na mapě krasové a pseudokrasové oblasti. Vyhledej také jeskyně, které znáš.

Vyhledej jeskyně Na Pomezí, j. Na Špičáku, Mladečské j., Javoříčské j., Sloupsko-šošůvské j., propast Macochu, j. Balcarka, Kateřinská j., Punkevní j., Hranickou propast, Chýnovskou j., Koněpruské j., Zbrašovské aragonitové j., j. Na Turoldu, Králický Sněžník.

Geologická mapa – strana 8

Vyhledej na mapě Ochrany přírody CHKO Moravský kras, CHKO Český kras, CHKO Broumovsko, CHKO Pálava a NP České Švýcarsko a porovnej jejich vymezení s geologickou­ mapou.

Urči, z jakého geologického období jsou horniny, které se zde vyskytují.

Urči, jaké vrásnění se podílelo na utváření těchto oblastí.

Vyhledej, ve které oblasti se nachází vyvřelé horniny.

Geomorfologické členění – strana 9

Urči, do jaké geomorfologické subprovincie patří CHKO Český kras, CHKO Moravský kras, CHKO Broumovsko, CHKO Český ráj, CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Pálava a NP České Švýcarsko.

Ochrana přírody – strana 13

Vyhledej CHKO Moravský kras, CHKO Český kras, CHKO Broumovsko, CHKO Český ráj, CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Pálava, NP České Švýcarsko, j. Na Pomezí, Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny, Prachovské skály, Suché skály, Maštale.

Hrátky s Českou republikou – strana 1

Do slepé mapy vepiš do kroužku číslo správného textu. Které otázky se týkají krasových a pseudokrasových oblastí?

Petr Falta

25.11.2013, 15:08