Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / Výstupy projektu / Využití mapy 1 : 50 000 Orlické hory (KČT) ve výuce zeměpisu

Využití mapy 1 : 50 000 Orlické hory (KČT) ve výuce zeměpisu

Turistická mapa v měřítku 1 : 50 000 je vhodnou pomůckou pro praktickou výuku zeměpisu. Studenti Gymnázia Ústí nad Orlicí ji navíc využijí v rámci sportovně-turistického kurzu, který každý rok probíhá v Orlických horách. Mapu je možné využít nejen k nácviku topografických dovedností, ale také při sledování pseudokrasových jevů v terénu.

V Orlických horách se nachází několik drobných pseudokrasových jeskyní. Jediná, kterou lze na mapě lokalizovat, je Ledříčkova jeskyně. V mapě je ovšem vyznačen pouze skalní útvar Ledříčkova skála, nikoliv jeskyně samotná.

Skála se nachází v údolí Divoké Orlice a prochází kolem ní naučná stezka Zemská brána. Tato naučná stezka začíná v Klášterci nad Orlicí a pokračuje podél toku Divoké Orlice až k silničnímu mostu u státní hranice (tzv. Zemská brána). Stezka je dlouhá 3 km a má 22 zastavení. Sleduje modrou turistickou značku.

Turistická mapa Orlické hory je výborná pomůcka pro vycházky, výlety a kurzy. Výřez mapy začíná u hradu Lanšperk, což je 5 km od Ústí nad Orlicí. Na mapě je vyznačeno okolí přehradní nádrže Pastviny, v jejíž blízkosti jsou studenti ubytováni v rámci sportovního kurzu. V rámci tohoto kurzu také každoročně navštěvují NS Zemská brána s Ledříčkovou skálou.

Příklady praktických úkolů pro práci s mapou Orlických hor:

  1. Určete nadmořskou výšku nejvyšší hory Orlických hor Velké Deštné. (1 115 m)
  2. Zjistěte název rašeliniště v polských Bystřických horách, ze kterého vytéká řeka Divoká Orlice (v Polsku označovaná Orlica). (Czarne bagno)
  3. Jak se nazývá národní přírodní rezervace ležící severozápadně od Masarykovy chaty na Šerlichu a chránící zbytek horského smíšeného lesa? (Bukačka)
  4. Budete-li po červené turistické značce (Jiráskově cestě) stoupat na Vrchmezí (1 084 m), z které strany bude výstup prudší (z jihovýchodu či ze severozápadu)? Svůj závěr zdůvodněte. (Prudší výstup bude ze severozápadu, což poznáme podle velké hustoty vrstevnic v mapě)

Petr Falta

25.11.2013, 12:50