Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / Krasové podzemí / Roh bájného jednorožce aneb co si naši předkové mysleli o nálezech v jeskyních

Roh bájného jednorožce aneb co si naši předkové mysleli o nálezech v jeskyních

Nálezy paleolitických památek jsou v písemných pramenech zaznamenávány od středověku. Třeba náhodně nalézané velké kosti mamutů byly považovány za důkazy existence obrů známých z Bible. Takto je popisovali i renesanční a barokní učenci. V roce 1571 zachytil množící se nálezy mamutích kostí biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav ve své Gramatice české. Šlo o nálezy na pozdější proslavené paleolitické lokalitě v Předmostí u Přerova.

V 17. století byly pak náhodně nalézané mamutí kly považovány za roh bájného jednorožce a byly vyhledávány lékárníky po celé Evropě na výrobu zázračného léku označovaného jako „unicornus fossile“ (cornus = roh, fosilní je opakem slova recentní = současný). Např. německý lékař a alchymista Osvaldus Crollius zaznamenal roku 1608 ve svém Traktátu o vnitřních příznacích věcí nálezy „jednorožce“ v blízkosti Brna. Napsal:

… nedaleko území opata zábrdovického, pod nejvyšší skalou, byly vykopány kosti dvou neznámých zvířat neobvyklé velikosti, zároveň se dvěma mladšími, která nepochybně zahynula přívalem vod v době potopy … Zábrdovický kanovník (církevní hodnostář kláštera v Brně-Zábrdovicích) Martin Alexandr Vigsius si ve svém pojednání o jeskyních Křtinského údolí v Moravském krasu z roku 1661 také všiml nálezů kostí, pravděpodobně kostí jeskynních medvědů: A přece není jasné, co je to za kosti nebo jakého jsou původu: pro zvířata příliš obrovské, pro lidi příliš hrozné, jsou z velké části (kostmi) Lapithů (lapis = kámen), ptáků Nohů a draků …

(Pozn. Pták Noh neboli Gryf = mytický tvor složený obvykle z orlího těla a lvích prvků)

Tomáš Pešina z Čechorodu pak o 17 let později v knize Mars Moravicus reprodukoval Vigsiův názor takto:

V jedné hrůzné jeskyni nedaleko Křtinského údolí se zajisté nalézají mimo lidské kosti také (kosti) ptáků Nohů a draků obrovské velikosti, daleko převyšující rozměry velikánů našeho věku … a mnozí se domnívají, že tam byly přineseny potopou z Afriky nebo z jiných míst, kde se rodí draci, nárazem valících se vod, zároveň s těly (Gigantů), kteří tehdy vládli zemi…

Ještě v 19. a v první polovině 20. století chodili do jeskyní kopat tzv. skalní duchové (např. ve Sloupu v Moravském krasu), kteří zde hledali třeba zuby jeskynních medvědů, aby je mohli prodávat jako upomínkové předměty návštěvníkům poutí a prvním turistům.

Kromě kostí vyhynulých zvířat byl v krasových oblastech často získáván také tzv. nickamínek, zvláštní bělavý měkký sintr, vyskytující se ve vstupních prostorách jeskyní (např. jeskyně Nicová, součást Sloupsko-šošůvských jeskyní). Také nickamínek byl využíván k výrobě léků.

Literatura:

Oliva, M., Kostrhun, P. (2009): Obrazy z výzkumu moravského paleolitu. Brno.

Hynek Skořepa

22.10.2013, 14:33