Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / Osobnosti výzkumu / Rudolf Burkhard a Karel Valoch - výzkumníci Moravského krasu

Rudolf Burkhard a Karel Valoch - výzkumníci Moravského krasu

Rudolf Burkhardt (1925–1975) – významný moravský geolog a speleolog, přednosta oddělení pro výzkum krasu Moravského muzea v Brně. Výzkumu krasových oblastí se věnoval více než třicet let. Hlavní oblastí jeho zájmu byla střední část Moravského krasu, zejména Křtinské (Josefovské) údolí a Rudická plošina.

Rudolf Burkhardt stál při zrodu brněnského Speleologického klubu a také při založení časopisu Československý kras v roce 1948. Jako znalec krajiny střední části Moravského krasu vypracoval v roce 1954 „Výhledový plán řešení problému podzemního Jedovnického potoka“. Sám se pak velkou měrou podílel na objevech podzemního toku Jedovnického potoka v Rudickém propadání roku 1958, kdy bylo objeveno více než 2 kilometry nových chodeb. To, že se v roce 1985 podařilo speleopotápěčům překonat poslední sifon mezi Býčí skálou a Rudickým propadáním a propojit tak celý jeskynní systém Jedovnického potoka, je výsledkem realizace zmíněného projektu Rudolfa Burkhardta.

Karel Valoch (1920–2013) – moravský archeolog, který zkoumal mimo jiné řadu jeskynních lokalit v Moravském krasu. Pro archeologii nadchli tohoto rodáka z Brna jeho starší přátelé z řad brněnských Němců (např. Franz Čupik). Za války pak spolupracoval s prof. Karlem Absolonem a získával od něj cenné vědomosti o archeologické problematice. Od roku 1952 díky tomu nastoupil do Moravského muzea v Brně (dnes Moravské zemské muzeum) jako pracovník pro výzkum paleolitu. V letech 1961 až 1975 provedl K. Valoch svůj životní výzkum v jeskyni Kůlna v Moravském krasu (poblíž Sloupu). Při výkopech zde prokázal existenci kulturních vrstev o mocnosti až 15 metrů (jeskyně Kůlna má totiž unikátní charakter – skalní stupeň ve vstupní části zabránil vyplavení starších sedimentů z jeskyně, což postihlo většinu ostatních jeskyní). V Kůlně byly při výzkumu objeveny kosterní pozůstatky neandrtálského člověka (úlomek horní čelisti a lebky neandrtálce staré asi 50 000 let). Jde o druhou lokalitu s nálezem pozůstatků neandrtálce v Moravském krasu (k objevu v Kůlně došlo po 60 letech od nálezu čelisti neandrtálce v jeskyni Švédův stůl v jižní části Moravského krasu).

Ještě v roce 2007 (tedy ve svých 87 letech) řídil Karel Valoch archeologický výzkum prováděný v rámci rekonstrukce prohlídkové trasy v jeskyni Balcarka u Ostrova v Moravském krasu.

Literatura:

Balák, I. (1997): Rudická plošina v Moravském krasu. Blansko.

Hromas, J. (2013): Za Karlem Valochem. Ochrana přírody, roč. 68, č. 3/2013, str. 34.

Oliva, M., Kostrhun, P. (2009): Obrazy z výzkumu moravského paleolitu. Brno.

Hynek Skořepa

17.9.2013, 14:43