Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / Zajímavé odkazy / Jednotná evidence speleologických objektů JESO

Jednotná evidence speleologických objektů JESO

Jednotná Evidence Speleologických Objektů (JESO) je informační systém o krasových a pseudokrasových jevech na území České republiky. Tento informační systém zřídila a provozuje Agentura ochrany přirody a krajiny ČR.

Databáze JESO je přístupná na webových stránkách [http://jeso.nature.cz/]. Pomocí filtrů je možné databázi prohledávat a získávat informace o jednotlivých objektech.

Část informací je veřejná. Ta se týká především veřejnosti přístupných jeskyní (s prohlídkami), jeskyní volně přístupných (např. na turistických trasách) a jeskyní zabezpečených uzávěrou vstupu před poškozením.

Další informace jsou přístupné pouze vybraným uživatelům po zadání hesla. Jde informace, které by mohly vést k ohrožení jeskyní bez uzávěr (s nezabezpečeným vstupem) či k ohrožení chráněných druhů živočichů (nař. zimujících netopýrů), paleontologických nálezů atd.

Součástí databáze je mapová aplikace umožňující zobrazení vybraných objektů JESO.

U jednotlivých jeskyní je možné najít údaje o zařazení jeskyně k určité karsologické jednotce, o rozměrech jeskyně včetně denivelace (výškový rozdíl mezi nejvýše a nejníže položeným bodem v jeskyni), informace o případných paleontologických a archeologických nálezech v jeskyni atd. Jsou zde též uvedeny odkazy na literaturu týkající se dané jeskyně.

Databáze JESO tedy umožňuje uživateli získání základních informací o všech významných krasových a pseudokrasových objektech v České republice. Uvedené informace lze vhodně využít mimo jiné při výuce, např. při výuce zeměpisu na gymnáziu.

Hynek Skořepa

17.7.2013, 10:19