Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / Kalendář akcí / Hranický kras a Zbrašovské jeskyně

Hranický kras a Zbrašovské jeskyně

V úterý 23. 4. 2013 vyrazili studenti třetích ročníků (ze zeměpisného a méně též z biologického semináře) doplnění o další zájemce z různých ročníků na Moravu do Hranického krasu. Navštívili jsme Zbrašovské aragonitové jeskyně, které jsou mezi našimi jeskyněmi unikátní (zvláštní výzdoba díky výskytu různých minerálů – především aragonitu). Po prohlídce jeskyní jsme vyrazili k Hranické propasti, nejhlubší propasti u nás, jejíhož dna (zatopeného vodou) nebylo dosud dosaženo. Na zpáteční cestě jsme udělali krátkou zastávku v Mladči u Litovle. Zdejším veřejnosti přístupným jeskyním jsme se vyhnuli, ale prohlédli jsme si vápencový kopec Třesín. Zlatým hřebem na závěr exkurze byl pro některé odvážné studenty a pana profesora Holáska mírně „adrenalinový“ průchod uměle upravenou jeskyní Podkova. Za výborný program vděčíme především našemu vynikajícímu odbornému průvodci RNDr. Ivanovi Balákovi. Děkujeme!

Hynek Skořepa

25.4.2013, 12:39, 11 obrázků


obrázek 193

Objevný vchod do Zbrašovských jeskyní, které byly objeveny právě před stoletím, v roce 2013

obrázek 192

Zbrašovské jeskyně jsou chráněny jako národní přírodní památka

obrázek 191

Odborný výklad

obrázek 190

Schéma Hranické propasti, maximální ověřená hloubka -373 m (2012)

obrázek 189

Nižší části Zbrašovských jeskyní vyplňuje nedýchatelný oxid uhličitý

obrázek 188

Tzv. raftové krápníky

obrázek 187

V Jurikově dómu

obrázek 186

Opona zdobená aragonitem

obrázek 185

U Hranické propasti

obrázek 184

Mírně zablácení, ale spokojení studenti po průchodu jeskyní Podkova

obrázek 183

Periodická tůň na Hejtmance v Litovelském Pomoraví