Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / Povrch krasu / Horní můstek nad propastí Macochou

Horní můstek nad propastí Macochou

Území NPR (národní přírodní rezervace) Vývěry Punkvy patří k přírodovědecky nejcennějším a zároveň turisticky nejatraktivnějším lokalitám nejen v rámci CHKO Moravský kras, ale v rámci České republiky vůbec. Turisticky (v dnešním slova smyslu) je využíváno již od 18. a ve velké míře pak od 19. století, kdy se lokalita Skalní Mlýn spolu s propastí Macochou staly v duchu tehdejších romantických představ o krajině jádrem hojně navštěvované oblasti zvané Moravské Švýcarsko (název Moravský kras je používán až od konce 19. století). Tehdejší vzhled a vnímání krajiny jsou zachyceny na dochovaných dobových kolorovaných litografiích (např. od Jacoba Alta). V té době také docházelo k prvním úpravám staveb či vzniku nových staveb pro návštěvníky (např. lovecká chata Salmovka).

Již kolem roku 1820 byl postaven vyhlídkový pavilon v antickém stylu u propasti Macocha (viz Altova litografie). Pavilon nechal postavit kníže Jan I. z Lichtenštejna v antickém stylu. Jednalo se o výstavnou budovu se sloupy a tympanonem (štítem), vysunutou nad stěnu propasti. V roce 1880 byl však pavilon při bouři zničen (zřítil se do propasti).

V roce 1882 nechala brněnská sekce Rakouského turistického klubu vyrobit v blanenských železárnách knížete Huga Salm-Reifferscheidta vyhlídkový balkón, který byl 1. října téhož roku slavnostně otevřen a pojmenován na počest předsedy sekce Adolfa Ripky Edlera von Rechthofen „Ripka-Warte“. Jednalo se o ohrazenou vyhlídku o hmotnosti 2 500 kg, šířce 5 m a nosnosti 2 000 kg. Vyhlídka přesahovala 1 m nad propast a byla postavena na pozemku obce Vilémovice. Náklady na vybudování vyhlídky činily 600 zlatých.

Slavnost otevření vyhlídky začala již 30. 10. 1882 po příjezdu vlaku z Vídně do Brna, kterým přijeli zástupci ústředí klubu. Ráno 1. 10. odjel zvláštní vlak s cca 300 účastníky slavnosti do Adamova, odkud se šlo pěšky na Macochu. Tam byla vyhlídka předána jejím technickým zhotovitelem Ing. Felsensteinem předsedovi brněnské sekce klubu Adolfu Ripkovi a obci Vilémovice. Předseda klubu pan Silberhuber poděkoval H. Ripkovi za jeho zásluhy a u příležitosti jeho 70. narozenin pokřtil vyhlídku jeho jménem.

Po druhé světové válce název vyhlídky upadl v zapomnění a dnes se jí říká Horní můstek. (Dolní můstek byl vybudován Klubem českých turistů v roce 1899).

V roce 2007 nechala Správa jeskyní Moravského krasu provést generální opravu vyhlídky.

(Zpracováno na základě podkladů Klubu českých turistů a Správy CHKO Moravský kras.)

Hynek Skořepa

12.3.2013, 10:53, 1 obrázek


obrázek 153

Na litografii Macochy od Jakoba Alta je pavilon dobře patrný