Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / O projektu / O projektu

O projektu

Gymnázium Ústí nad Orlicí bylo úspěšné s žádostí o grant na vzdělávací projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost. Na projekt s názvem Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje (CZ.1.07/1.1.28/01­.0044) je určena částka přibližně 2 300 000 Kč (finacovaná z fondů Evropské unie a částečně také ze státního rozpočtu České republiky). Projekt byl zahájen v březnu 2012 a měl by být ukončen na podzim roku 2014.

Cílem projektu je umožnit studentům seznámit se s přírodou a krajinou krasových a pseudokrasových oblastí, a to jak formou přednášek odborníků, kteří navštíví naši školu, tak především díky terénním exkurzím. Studenti se budou učit získávat informace, pracovat s nimi, porovnávat je, ověřovat získané poznatky v praxi, vyvozovat závěry a následně je také prezentovat. Přitom se budeme snažit vést studenty k myšlení v souvislostech, sledování vzájemných vazeb a vztahů. V neposlední řadě se je budeme snažit přimět k hledání citlivějšího vztahu k přírodě a krajině, ve které žijí.

Očekávané přínosy projektu

Získání evropského projektu je jednou z mála možností, jak je možné v dnešní době při chronickém nedostatku financí na vybavení školy získat peníze na nové přístroje a pomůcky. Část přidělených financí je proto určena na dovybavení tříd či odborných pracoven datovým projektorem, interaktivní tabulí či sadou mikroskopů.

Veškeré aktivity prováděné v rámci projektu budou pro studenty naší školy bezplatné. Účast např. na exkurzích tedy nijak nezatíží peneženky rodičů a zúčastnit se budou moci všichni zájemci z řad studentů. Bez ohledu na to, zda jejich rodiče zrovna mohou či nemohou vynaložit na zájmy svých potomků několik set korun.

Myslím, že projektové aktivity budou zajímavé a přínosné i pro zúčastněné učitele a pomohou jim zkvalitnit a zatraktivnit výuku.

Účast na projektu samozřejmě bude znamenat také velké množství práce a nutnost plného pracovního nasazení všech zúčastněných, studentů i kantorů. Věřme, že se vše povede a výsledek předčí naše očekávání.

Hynek Skořepa

23.3.2012, 8:54