Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / Osobnosti výzkumu / Karel Absolon - významný badatel nejen v krasu

Karel Absolon - významný badatel nejen v krasu

Karel Absolon (1877–1960) – krasový badatel, zoolog a archeolog. Narodil se v rodině lékaře v Boskovicích v budově tzv. rezidence (nyní Muzeum Boskovicka), kde ho dnes připomíná pamětní deska. Otec však Karlovi zemřel, když mu bylo 5 let. Jeho dědem byl Jindřich Wankel (1821–1897), blanenský lékař, krasový badatel a „zakladatel moravské prehistorie“.

Karel Absolon vystudoval geografii a zoologii na české univerzitě v Praze. V letech 1908 až 1939 byl kustodem (správcem) zoologických a paleontologických sbírek Moravského zemského muzea v Brně. Působil také na Karlově univerzitě v Praze. Studoval krasová území a jeskynní faunu především na Balkáně, kam v letech 1908 až 1922 uspořádal 9 vědeckých expedic. Od studentských let se věnoval také výzkumu Moravského krasu, ležícího blízko jeho rodných Boskovic. Po podrobném průzkumu a mapování všech známých jeskyní se zde soustředil na hledání podzemních cest spojujících dno propasti Macocha s Pustým žlebem, v letech 1922 až 1933 prozkoumal podzemní tok Punkvy a zasloužil se o jeho zpřístupnění. Zkoumal jeskynní faunu, na Balkáně objevil v jeskyních řadu nových druhů bezobratlých živočichů. Věnoval se také archeologii (zkoumal např. stanici lovců mamutů v Předmostí u Přerova či prehistorické sídliště v Dolních Věstonicích, kde došlo k objevu tzv. Věstonické venuše). Jeho výzkumy měly mezinárodní ohlas. Významně se zasloužil o popularizaci výzkumu krasových oblastí, zejména Moravského krasu. V letech 1905 až 1911 vydal na pokračování dílo Kras moravský a jeho podzemní svět, z jeho pozůstalosti vyšla (r. 1970) v redakci geologa R. Kettnera dvoudílná kniha Moravský kras. Ve světové literatuře bývá Karel Absolon řazen mezi významné osobnosti klasického období karsologie (vědy o krasu).

Karel Absolon vykonal obrovské množství práce nejen při průzkumu a propagaci Moravského krasu. Byl však také osobností rozporuplnou. Svým razantním a nekompromisním přístupem se dostával do sporů s jinými badateli. Např. Jan Knies, který nejdříve s Absolonem spolupracoval a byl jeho spolehlivým průvodcem Moravským krasem na počátku Absolonovy vědecké dráhy, mu vytýkal, že si přivlastňuje zásluhy jiných badatelů či obrací pozornost návštěvníků k atrakcím. Knies pokládal „zřízení přístupu na dno Macochy za největší hřích proti pohádkovému kouzlu jejímu“.

Hynek Skořepa

8.11.2012, 12:04, 3 obrázky


obrázek 122

Karel Absolon fotografuje kostru pravěkého člověka

obrázek 112

Pamětní deska na rodném domě Karla Absolona

obrázek 111

Karel Absolon se narodil v budově tzv. Rezidence v Boskovicích, dnes zde sídlí Muzeum Boskovicka