Projekt Gymnázia Ústí nad Orlicí  Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů středních škol Pardubického kraje 

NovinkyArchivKe staženíFotogalerie  

Kras a pseudokras / Příspěvky / Výstupy projektu / Výstupy projektu

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude zpracovaný výukový program, využívaný v rámci výuky přírodovědných předmětů (biologie, zeměpis, chemie) v návaznosti na platný školní vzdělávací program. Součástí výukového programu bude CD (DVD) disk s prezentací o krasové a pseudokrasové krajině, jehož jádrem budou především fotografie začleněné do jednoduché textové osnovy. Dále bude připravena brožovaná publikace přístupnou formou shrnující základní informace o krasové i pseudokrasové krajině doplněná o vybrané obrazové materiály (fotografie, obrázky a schémata). Závěr každé kapitoly budou tvořit otázky a úkoly pro práci studentů. Jejich řešení bude uvedeno v příručce pro učitele, kde budou též uvedena metodická doporučení pro vedení jednotlivých vyučovacích hodin (včetně vybraných exkurzí).

Cílem projektu je přispět ke zkvalitnění výuky uvedených předmětů a také poskytnout vyučujícím chybějící moderní možnosti výuky, které usnadní praktické provádění nově zaváděné kurikulární reformy. Aplikace koncipovaného výukového prorgamu by měla podnítit ve studentech hlubší zájem o biologii, zeměpis a chemii. Má-li být Česká republika konkurenceschopnou zemí, je takový zájem v době, kdy budoucnost patří bio a nanotechnologiím, klíčový. Zároveň by však studenti neměli ztratit kontakt s děním v reálné přírodě a krajině, proto jsou zařazeny exkurze.

Upozornění:

Veškerý obsah těchto webových stránek včetně obrazového doprovodu a výukových materiálů je chráněn podle autorského zákona. Všechny prezentované materiály je možné využívat pro vzdělávací účely. Povinností je citovat jejich zdroj v souladu s obecně platnými pravidly.

Jakékoliv komerční (tedy zpoplatněné) využití libovolné obsahové části tohoto webu a především obrazových materiálů vyžaduje předchozí písemný souhlas držitelů autorských či jiných práv a Gymnázia Ústí nad Orlicí.

Hynek Skořepa

23.4.2012, 10:08